Bene l'Atalanta, italiane chiudono prime dei gironi