Bruxelles ancora blindata. A Parigi ritrovata cintura kamikaze