Jarablus strappata al Califfato. Damasco: 'violata sovranita''