Foto sonda Nasa svelano caratteristiche del pianeta giovane