Previste sanzioni Ue per Paesi che rifiutano. Assalto a treni a Budapest