Obama: ha vissuto per il progresso. Abu Mazen: grave perdita per umanita'