Non consegnava merce poi piazzata da ricettatori. 39 misure cautelari