Fino a 62 mld per l'Africa, 8 mld in 4 anni per investimenti