Queen Latifah, Steven Tyler e Malala Yousafzai insieme sul palco