Trent'anni dopo si riunisce il supergruppo voluto da Bob Geldof