Innalzato livello allerta, rilevata attivita' sismica