Anche militari e dipendenti civili Difesa. Blitz cc Noe