Governo chiede a Pd-Pdl coperture a emendamenti L.Stabilita'