Vertice da Renzi. Fiducia su ok Ue a garanzie. Bce esclude azioni